Over AG

Stichting Beeldende Kunst Ag

Stichting Beeldende Kunst Ag is een kunstenaarsinitiatief, dat op 23 februari 1988 opgericht is, om na de opheffing van de BKR kunstenaars de mogelijkheid te geven zich te presenteren en daardoor inkomsten te verwerven.

Ag is de scheikundige afkorting van zilver (Argentum).

Het Vitrineproject in de Nieuwstraat (Hengelo, 1988-1989) was de aanleiding voor het oprichten van de stichting. Het initiatief kwam van Gerard de Vries en Fra Paalman, die samen met Jozef de Bot, Frans Bolscher, John Brunink en Rita Chudoba het eerste bestuur vormden.

Na het Vitrineproject beheerde de stichting acht jaar (1989-1997) de expositieruimte De Molen.
Van 1 november 1997 tot 5 april 2005 had de stichting De Volière in het Prins Bernhardplantsoen als presentatieruimte tot haar beschikking.

Vanaf 1 januari 2006 zijn we begonnen in de nieuwe ruimte het Agterhuis. Deze ruimte is per 1 mei 2012 gestopt en gaat de stichting projectmatig verder

Doelstellingen en bestuur
De doelstellingen van de Stichting Beeldende Kunst Ag zijn:

  • Het presenteren van hedendaagse kunst in Hengelo.
  • Daarvoor kunstenaars uitnodigen
  • Kunstenaars mogelijkheden geven zich te presenteren.
  • De kunstenaars daartoe in staat te stellen

De stichting is voornemens in het Agterhuis hedendaagse kunst te presenteren. Daarmee kan de stichting een van haar doelstellingen verwezenlijken.

Dat er moderne beeldende kunst te zien is
Dat mensen daar terloops kennis van kunnen nemen
Door wisselende presentaties wordt de belangstelling bevorderd

Het Bestuur bestaat sedert mei 2012 uit:

  • Peter Hoogers (voorzitter)
  • John Brunink (secretaris/penningmeester)
  • Fra Paalman
  • Jozef de Bot
  • Gerard de Vries
  • Guus van Bruggen

vakant (bestuurslid)

Het Beleid
Tentoonstellen gebeurt op uitnodiging. Kunstenaars stellen zich voor, worden voorgedragen of gevraagd. Als vier van de huidige zes leden akkoord zijn dan wordt een overeenkomst getekend. Een van de bestuursleden neemt vervolgens de verantwoording op zich voor de presentatie en is de contactpersoon voor de kunstenaar.

Het Agterhuis

Deze ruimte is per 1 mei 2012 verlaten.

SBK Ag gaat projectmatig verder.

Contact
Secretariaat
info@kunstag.eu
stichtingbeeldendekunstag@gmail.com