Jaarverslag 2014

Januari 2014

 

Kaartje voor Jop Horst

Ik ken je niet goed maar ik hoorde van een levensbedreigende ziekte. Ik nam me voor een kaartje te sturen. Maar waar was je? In Almelo? in Hengelo? of elders? Het bleef bij een voornemen. Ook nadat ik de juiste informatie kreeg. Het was te laat.

Jop de reuzendoder. Jop in zijn loshoes. Jop tekenaar. Jop collega. Jop in Iqloze mietjes. Jop in de voliere, in het Agterhuis en bij mij op de laatste dag van het laatste jaaroverzicht.


het burka beeld van Jop Horst bij de tuindorpvijver te Hengelo


Jops tekeningen gepresenteerd op de gevel van het poppodium metropool

Kort na het overlijden op 12 januari en de afscheidsdienst van Jop Horst wordt ik op mijn ochtendlijke tekenronde getroffen door tekeningen van Jop gepresenteerd op het LCD scherm van Metropool.
Mijn permanente wekelijks wisselende raamexpositie wordt voortgezet. Er worden 43 werken getoond. Zowel nieuw- als bestaand werk.
meer tekeningen in het prentenkabinet
vroeg voorjaar met bloesemende bomen

Februari 2014

Onder de indruk van de reuzen in het Louvre Lens is de slogan van carnaval 2014 xxxxl. Reuzen sieren het interieur en exterieur van residentie REUS.

Maart 2014

op 15 maart neemt de professionele kunstenaar met de volgende quote officieel afscheid van zijn beroepspraktijk:

40 jaar beroepspraktijk beeldend kunstenaar

30 jaar een jaaroverzicht

25 jaarverslagen

 

Dit is het voor u

In 2014 presenteert hij, om de reeks af te ronden, zijn 25ste jaarverslag niet meer á la maison, maar publiekelijk in de bibliotheek De Beurs te Hengelo.

Doormiddel van een interview met Ingrid Bosman gecombineerd met een diapresentatie van zijn werk neemt hij afscheid van zijn beroepspraktijk.

intervieuwer Ingrid Bosman

April 2014

het paasvuur is ieder jaar een opwindend gebeuren dat zijn weerslag vindt in tekeningen zoals deze van het paasvuur in Oele


Mei 2014

Tijdens het verblijf in Ostfriesland raak ik onder de indruk van de vergaderplaats van de adelijke Friezen in Upstalboom bij Aurich. Vanaf 1156 tot in de 13de eeuw werden hier de geschillen beslist en werd er rechtgesproken. De stenen pyramide bestaat sinds 1833.

Juni 2014

Rob Hilgersom heeft een overzicht van zijn vroeg werk in het Lambooihuis. Ik help met de organisatie en houd een openingswoord.

Juli Augustus 2014

De zomervakantie wordt doorgebracht aan de oever van de Allier nabij Moulins. Het weer is wisselend maar warm genoeg om te aquarelleren.

meetpunt
meetpunt
avond
bewolkt
Wekelijks is er op vrijdagmiddag de portret tekenclub "Jo Niks"
iedere eerste maandag van de maand is er modeltekeken op atelier Beijen.
 

November 2014

In het najaar organiseert het Lambooijhuis een tentoonstelling van 9/11-7/12 in een leegstaande garage. Bedoeling is een jongere genartie een podium te geven. Dat lukt gedeeltelijk. Vanwege de enorme ruimte neem ik deel aan deze tentoonstelling met een grote fotokopiemontage: het tracé. montage van vergrootte en versneden fotokopieën. 298 x 230 cm. uit 2000. Na 14 jaar repareer ik het nodige en voeg ik ook met viltstift wat toe. Helaas is de pr beperkt tot affiches en krijgt de tentoonstelling geen aandacht in de pers. zelfs facebook en website Lambooijhuis veronachtzamen.Ik had moeten reageren.

Een schilderij naar aanleiding van Sint Maarten
We nemen met een lampion deel aan de optocht in de wijk Hengelose Es en 't Wilbert. St Maarten te paard gevolgd door twee ruiters geflankeerd door Pages.
 

December 2014

14 november 2014 zou de honderste geboortedag zijn van Riemko Holtrop. Dit wordt gememoreed met een tentoonstelling in galerie Holtrop in Tilburg. Naar aanleiding van deze tentoonstelling en als bijdrage voor de opening op 14 december 2014 schrijf ik mijn herinnering als oudleerling.

Bij de tentoonstelling "100 jaar Riemko Holtrop"

Een kleine annonce in de Twentsche Courant september 1969. Het nieuwe seizoen van de club van Riemko Holtrop, bedoelt als voorbereiding op een academische studie, begint. Het adres: een oud pandje in een rijtje arbeiderswoningen aan de Elsbeek straat te Hengelo, een deur en een raam breed. Binnen is het vol donker en stoffig. Ik struikel bijna over een berg takken ,stoot me aan een fiets. Van buiten schijnt vaal licht door vuile vitrage. Wie is daar? Vraagt boven aan de smalle trap een gebogen silhouet .De trap is kaal hout. Dit is een andere vreemde onconventionele wereld. Hier is opruimen en wassen niet het allerhoogste.

Boven krijg ik een stevige handdruk. Door een kacheltje is het er warm en knus. Onder de TL verlichting een grote taf­el waar omheen veel verschillende stoelen. Langs de wanden op kastjes schappen en tafeltjes potjes krijtjes papier en punai­ses. Een stilleven met droogbloemen en een gebarsten spiegel. In een hoek. een man­gel van gotisch model. Er hangt de geur van kolen en olieverf, van manchester broek en vuile handen. Onhan­dig ge­sprek. Even later zit ik met houts­kool en papier.

Vanaf die avond wekelijks op maandag .Vier jaar lang. Les van Riemko Holtrop.

Wat hield dat in? Wat heb ik van hem geleerd? We spraken veel herinner ik me. Behalve dat hij technische advie­zen gaf maakte hij je bewust van de structuur van een teke­ning, door­trekken van lijnen, samenvoegen van vlakken ,het stileren van details. Hij richtte je aandacht op het waarom en waarom zó? Wat wil je verbeelden? Het beschouwen van het onderwerp. Tentoonstellingen en activi­teiten van moderne kunst waren veelvuldig onderwerpen van gesprek.

Het ging niet om mooi of lelijk maar om goed of slecht van beeldtaal.

Ik was een serieuze leerling. De club verhuisde naar de zolder van het klooster aan de Thiemsbrug en daarna huurde Riemko tot de opheffing in 1974 het atelier van Frans Bolscher in de school van de Bijbel aan de Oude Molenweg.

Ik heb me vaak ,achteraf, afgevraagd wat ik van Riemko heb geleerd. Dit: tekenen is de basis van de beel­dende kunst. Veel tekenen. Ga van het geheel uit. Van het geheel naar de delen en terug naar het geheel. Stileren. Houdt alles in toom en in toon. En naarmate de jaren vorderen en de afstand tot de club van Riemko toeneemt worden zijn lessen duidelijker herkenbaar in mijn werk.

Een leven lang werken aan en verlangen naar kwaliteit. Dat was de les van Riemko .

Met werken wordt de tijd gedood, met kwaliteit de dood zelf. Kwaliteit is een verovering op de dood. Troost voor de levenden.

Ik ben en blijf hem daarvoor dankbaar.

Jozef de Bot 14 december 2014

December 2014

Naar aanleiding van de aankoop van een kunstwerk heb ik een certificaat gefabriceerd.


zie certificaat

2014 het 68ste levensjaar is het afsluitende jaar geweest voor de beroepspraktijk. Dat geeft rust en ruimte voor nieuw.
 

naar de hal
naar de bibliotheek